Kursus: Tilgængelighed på nettet – forstå WCAG 2.0

Resume: Bliv fortrolig med Web Content Accessibility Guide (WCAG) 2.0. Kurset giver dig indsigt i, hvad tilgængelighed på nettet er, og hvordan det kan indføres i jeres organisation.

Vidste du, at hver anden dansker bruger et synshjælpemiddel? Eller at næsten hver 6. dansker enten er ordblind eller såkaldt ‘svag læser’?

Tilgængelighed har været et krav til offentlige websteder siden 2008, hvor regeringen, KL og Danske Regioner indgik en aftale om at overholde WCAG 2.0-standarden. Næsten 10 år senere halter det stadig på mange, mange offentlige websites.

Tilgængelighed kan ikke længere ignoreres. Det er både diskriminerende og dårlig forretning at afvise handicappede og personer med specielle behov.

I slutningen af 2016 vedtog EU-kommissionen et direktiv der kræver, at offentlige websites giver alle mennesker mulighed for at deltage i samfundet på lige betingelser. Direktivet bliver til lov i 2018, så det er ikke et øjeblik for tidligt at komme i gang.

Lær om digital tilgængelighed

Kurset kan laves som firmakursus og som åbent kursus på Teknologisk Institut.

Kurset gør jer i stand til at begynde at indføre tilgængelighed i jeres digitale indhold.

Du lærer, hvad tilgængelighed er, hvem der får gavn af det, og hvilke krav som stilles for at overholde tilgængelighedsstandarden WCAG 2.0.

Du lærer alle anbefalinger og retningslinjer i WCAG 2.0 at kende på kurset.

Kurset henvender sig især til

  • Webredaktører i det offentlige og private
  • webmastere
  • usability- og UX-professionelle
  • It-ansvarlige
  • Projektledere

På kurset lærer du blandt andet om:

  • Tilgængelighed på nettet og i hverdagen
  • Web Content Accessibility Guide 2.0
  • Den praktiske gennemførelse af standardens anbefalinger
  • Tilgængelighed i lyd- og videoindhold

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

Program for kurset

Tid Emne
09:00 Velkomst, introduktion
Tilgængelighed og handicaps
Sådan er WCAG opbygget
1. princip: Anvendelig
2. princip: Forståelig
12:00 – 12:45 Frokost
3. princip: Opfattelig
4. princip: Robust
15:45 Quiz, Afslutning
Få mere at vide
Netvenlig laver kurser og workshops om anvendeligt indhold til nettet. Åbne kurser i Høje Taastrup og Aarhus. Firmakurser over hele landet. Ring eller skriv. Tlf. 40 93 21 98, lmsoren@netvenlig.dk