Test og evaluering af webtilgængelighed

Resume: Netvenlig laver to typer evalueringer. Begge evalueringer tager udgangspunkt i WCAG 2.1-standarden og bygger på anerkendte metoder for test af webtilgængelighed.

Priser og betingelser
Fra kr. 27.000,00 eks. moms. Læs mere om priser og betingelser

Tilstandsrapport for webtilgængelighed

Tilstandsrapporten for webtilgænglighed egner sig især til at få viden om webtilgængeligheden på jeres domæne, for eksempel inden I skal i udbud eller gå til en leverandør.

Evalueringen undersøger blandt andet

 • Sidetitler
 • Overskrifter
 • Alternative tekster
 • Kontrastforhold
 • Anvendelse af farver
 • Mobilvisning
 • Formularer
 • Tastaturnavigation
 • Animationer og interaktivt indhold.

Sådan udføres Tilstandsrapporten for webtilgængelighed

Evalueringen er en stikprøvekontrol, som angriber jeres domæne ud fra forskellige vinkler og brugsscenarier, herunder:

 • Intet syn
 • nedsat syn
 • Ingen hørelse
 • Begrænset kognition
 • Begrænset motorik og nedsat styrke

Den skriftlige rapport giver jer indblik i:

 • Status på den aktuelle webtilgængelighed på domænet
 • Hvad der skal til for at overholde WCAG 2.1
 • Hvor mange ressourcer i skal bruge for at overholde Webtilgængelighedsloven.

Rapporten fremhæver de vigtigste fund, og eksemplerne gør det muligt at få lagt en plan for den videre indsats for jeres webtilgængelighed.

Inkluderet i prisen er:

 • Gennemgang af fund sammen med jer og jeres leverandør
 • Hjælp og vejledning til at komme videre.

Tilstandsrapporten tager cirka 35 arbejdstimer.

Desuden bør I sætte ressourcer af til en valideringstest, så I ved, at leverandøren har rettet fundene.

Kontakt mig for et eksempel på en Tilstandsrapport for webtilgængelighed, før I køber.

Pris: fra kr. 27.000,- (afhængig af domænets størrelse)

Dybdegående evaluering af webtilgængelighed

Denne evaluering er et websteds eksamenspapir.

Leverandører, som sælger løsninger til det offentlige, kan bruge denne evaluering som dokumentation for, at systemet overholder EN 301 549.

Offentlige weborganer kan bruge evalueringen til at få dokumenteret fejl og mangler i et system, for eksempel i forbindelse med overtagelsesprøve eller tvister med leverandører.

Metoden er en kombination af automatisk og manuel gennemgang af domænet. Den er baseret på WCAG-EM-metoden, som er udviklet af W3C og delfinansieret af EU.

Sådan udføres tilgængelighedsevalueringen efter WCAG-EM

 • Vi udvælger sammen et repræsentativt antal sider fra jeres websted, som evalueringen skal foretages på.
 • For små websteder evalueres hele domænet.
 • Alle 50 succeskriterier i WCAG 2.1 (AA) evalueres på alle sider i prøven,
 • Siderne evalueres i forhold til de funktionelle ydeevnebeskrivelser i EN 301 549,
 • Det vurderes om siderne overholder standardens kriterier eller ej, både på et generelt og et detaljeret plan,
 • Fejl beskrives og dokumenteres.

Med i prisen er:

 • Skriftlig rapport med en samlet evaluering og resultat,
 • Fundliste i ikke-teknisk sprog med uddybning af fejlene, deres betydning og anbefalinger til løsning,
 • Præsentation af evalueringen, med mulighed for spørgsmål og svar,
 • Hjælp til at udfylde eller opdatere den tilgængelighedserklæringen.

Evalueringen tager cirka 60-70 arbejdstimer.

Kontakt mig for et eksempel på en WCAG-EM-evaluering, før I køber.

Pris: fra kr. 45.000,- (afhængig af domænets størrelse)

Husk: Det er vigtigt at få valideret, at leverandøren har rettet de fejl der er fundet. Prisen på en valideringstest afhænger blandt andet af antallet af fejl, men beregn cirka kr. 10.000,-

Kontakt Netvenlig for en evaluering af jeres webtilgængelighed
Webevalueringer tager tid, blandt andet fordi de ikke er en hyldevare, men skal tilpasses jeres behov. Kontakt mig og få et tilbud! Telefon 40 93 21 98, email: lmsoren@netvenlig.dk