Evaluering af webtilgængelighed

Få evalueret webtilgængeligheden på jeres websted efter solide kriterier. Netvenlig laver to typer evalueringer: En her-og-nu tilstandsrapport og en dybdegående, metodisk gennemgang af jeres domæne. Begge evalueringer tager udgangspunkt i WCAG 2-anbefalingerne.

Tilstandsrapport på webtilgængelighed

Tilstandsrapporten for webtilgænglighed egner sig især til at få viden om webtilgængeligheden på jeres domæne, for eksempel inden I skal i udbud eller gå til et webbureau.

Evalueringen undersøger blandt andet

 • Sidetitler
 • Overskrifter
 • Alternative tekster
 • Kontrastforhold
 • Anvendelse af farver
 • Responsivitet
 • Formularer
 • Tastaturnavigation
 • Animationer og interaktivt indhold.

Sådan udføres evalueringen

Evalueringen er en stikprøvekontrol, som angriber jeres domæne ud fra forskellige vinkler og brugsscenarier, herunder:

 • Intet syn
 • nedsat syn
 • Ingen hørelse
 • Begrænset kognition
 • Begrænset bevægelsesfrihed / Nedsat styrke

Den skriftlige rapport giver jer indblik i:

 • Status på den aktuelle webtilgængelighed på domænet
 • Hvor I overholder WCAG 2.1 – og (især) hvor I ikke gør
 • Hvor mange ressourcer i skal bruge for at overholde Webtilgængelighedsloven.

Rapporten fremhæver de vigtigste fund, og gør det muligt at få lagt en plan for den videre indsats, og er god til at gå videre til et bureau med.

Inkluderet i prisen er:

 • mulighed for præsentation af fundene og
 • hjælp og vejledning til at komme videre.

Tilstandsrapporten tager cirka 35 arbejdstimer.

Pris: fra 27.000,- (afhængig af domænets størrelse)

Dybdegående evaluering af webtilgængeligheden

Dette er Tilstandsrapporten på steroider!

Evalueringen egner sig især til kvalitetskontrol eller dokumentation for udført tilgængelighedsarbejde.

Den dybdegående evaluering af webtilgængelighed er en manuel, systematisk gennemgang af domænet, baseret på testmetoder, som er delvist finansieret af EU-kommissionen.

Sådan udføres evalueringen

Domænet gennemgås for hvert succeskriterium i WCAG 2.1 (AA), og det vurderes om kriterierne er overholdt eller ej.

Den skriftlige rapport indeholder en liste med anbefalinger til at øge webtilgængeligheden, hvor det er relevant.

Med i prisen er mulighed for:

 • Præsentation af rapporten, med mulighed for spørgsmål og svar
 • Hjælp og vejledning til at udfylde den lovpligtige tilgængelighedserklæring.

Evalueringen tager cirka 60-70 arbejdstimer.

Pris: fra 45.000,- (afhængig af domænets størrelse)

Kontakt Netvenlig for en evaluering af jeres webtilgængelighed
Webevalueringer tager tid, blandt andet fordi, de ikke er en hyldevare, men individuelt tilpasset. Kontakt mig snarest og få et tilbud. Efter 23. september 2020 stiger prisen! Telefon 40 93 21 98, email: lmsoren@netvenlig.dk