Test og evaluering af webtilgængelighed

Resume: Få en grundig vurdering af webtilgængeligheden. Netvenlig laver to typer evalueringer. Begge evalueringer tager udgangspunkt i WCAG 2-anbefalingerne og anerkendte metoder for test af webtilgængelighed.

Tilstandsrapport for webtilgængelighed

Tilstandsrapporten for webtilgænglighed egner sig især til at få viden om webtilgængeligheden på jeres domæne, for eksempel inden I skal i udbud eller gå til en leverandør.

Evalueringen undersøger blandt andet

 • Sidetitler
 • Overskrifter
 • Alternative tekster
 • Kontrastforhold
 • Anvendelse af farver
 • Responsivitet
 • Formularer
 • Tastaturnavigation
 • Animationer og interaktivt indhold.

Sådan udføres Tilstandsrapporten for webtilgængelighed

Evalueringen er en stikprøvekontrol, som angriber jeres domæne ud fra forskellige vinkler og brugsscenarier, herunder:

 • Intet syn
 • nedsat syn
 • Ingen hørelse
 • Begrænset kognition
 • Begrænset motorik og nedsat styrke

Den skriftlige rapport giver jer indblik i:

 • Status på den aktuelle webtilgængelighed på domænet
 • Hvad der skal til for at overholde WCAG 2.1
 • Hvor mange ressourcer i skal bruge for at overholde Webtilgængelighedsloven.

Rapporten fremhæver de vigtigste fund, og eksemplerne gør det muligt at få lagt en plan for den videre indsats for jeres webtilgængelighed.

Inkluderet i prisen er:

 • mulighed for præsentation af fundene og
 • hjælp og vejledning til at komme videre.

Tilstandsrapporten tager cirka 35 arbejdstimer.

Kontakt mig for et eksempel på en Tilstandsrapport for webtilgængelighed, før I køber.

Pris: fra kr. 27.000,- (afhængig af domænets størrelse)

Dybdegående evaluering af webtilgængelighed

Denne evaluering er et websted eksamenspapir.

Leverandører, som sælger løsninger til det offentlige, kan bruge denne evaluering som dokumentation for, at systemet kan producere webtilgængeligt indhold.

Metoden er en kombination af automatisk og manuel gennemgang af domænet. Den overholder WCAG-EM-metoden, som er udviklet af W3C og delvist finansieret af EU.

Sådan udføres tilgængelighedsevalueringen efter WCAG-EM

 • Vi starter med at udvælge et repræsentativt antal sider fra jeres websted, som evalueringen skal foretages på.
 • For små websteder evalueres hele domænet.
 • Alle 50 succeskriterier i WCAG 2.1 (AA) evalueres,
 • Det vurderes om kriterierne overholder standardens kriterier eller ej, både på et generelt og et detaljeret plan.

Evalueringen munder ud i en skriftlig rapport, der for eksempel kan vedhæftes Tilgængelighedserklæringen.

Med i prisen er:

 • Præsentation af evalueringen, med mulighed for spørgsmål og svar,
 • Eksempler på, hvor webstedet ikke overholder standarden og anbefalinger til, hvordan I kommer i mål,
 • Hjælp til at udfylde eller opdatere den tilgængelighedserklæringen.

Evalueringen tager cirka 60-70 arbejdstimer.

Kontakt mig for et eksempel på en WCAG-EM-evaluering, før I køber.

Pris: fra kr. 45.000,- (afhængig af domænets størrelse)

Kontakt Netvenlig for en evaluering af jeres webtilgængelighed
Webevalueringer tager tid, blandt andet fordi, de ikke er en hyldevare, men individuelt tilpassede. Kontakt mig snarest og få et tilbud! Telefon 40 93 21 98, email: lmsoren@netvenlig.dk