Hvad er en skærmlæser?

Definition: En skærmlæser er et program, som hjælper blinde og svagtseende til at anvende en computers grænseflade. Ved hjælp af oplæsning kan skærmlæseren gøre det muligt for brugeren at løse de samme opgaver og nå de samme mål, som seende.

Vil du hurtigt i gang med at bruge en skærmlæser?

Webindhold er designet til at blive set

Selv om skærmlæsere er meget effektive værktøjer, så er de afhængige af kvaliteten af det indhold de skal forholde sig til.

En almindelig webbrowser er designet til at præsentere websider efter en nærmere bestemt, visuel logik, især bestemt af reglerne i webstedets CSS-ark.

En normalt seende bruger kan ved hjælp af synssansen få en mængde informationer, alene ud fra siden visuelle hierarki, altså den måde, indholdet præsenteres på med farve, form, størrelse og placering på siden.

Du kan for eksempel nemt se, at definitionen på en skærmlæser står øverst på siden og er markeret med fed. Du kan nemt genkende det næste element som en mellemrubrik, fordi du kan se forskellen i tekstens størrelse.

Skærmlæsere er afhængige af indholdets opmærkning

Skærmlæsere kan ikke formidle, hvad der er op og ned, højre og venstre. Skærmlæsere er lineære og kan ikke tolke andet end HTML-kodens struktur og tekst. Og ud fra det, skal landets cirka 50.000 blinde altså kunne orientere sig på nettet.

Hvis ikke elementerne på siden er mærket korrekt op, så det for eksempel er tydeligt, hvad der er navigation, overskrifter eller indhold, så kan skærmlæseren ikke formidle det korrekt til brugeren. Og så har vi balladen.

Kursus: Lær om webtilgængelighed og WCAG 2.1