Den europæiske lov om tilgængelighed: Værd at vide om EAA

Resume: Den europæiske lov om tilgængelighed gør det lettere for alle at handle i webshops og anvende digitale og elektroniske tjenester, som webshops, kommunikationstjenester, billetautomater og lignende. Loven ventes at træde  i kraft i 2025

Det europæiske flag er blåt og har 12 stjerner i en cirkel

Hvis du tror, at webtilgængelighed er noget, man kun gør i det offentlige, så har du helt ret! Men ikke ret meget længere, for næste trin i processen med at gøre internettet åbent for alle, kommer i 2022, når Folketinget vedtager de nye regler for adgang til webshops, netbanker, betalingsterminaler, e-bøger, elektroniske billetsystemer og meget mere.

Det er det europæiske tilgængelighedsdirektiv, der i daglig tale kendes som Den europæiske lov om tilgængelighed (European Accessibility Act), eller EAA, som udstikker rammerne for den kommende danske lovgivning på området.

Hvor Webtilgængelighedsdirektivet havde et specielt fokus på det offentliges webbaserede tjenester, så går EAA skridtet videre og omfatter også private digitale tjenester, som for eksempel e-handel, kommunikationstjenester (blandt andet alarmcentralen 112), banktjenester og forskellig typer hardware.

Ikke for tidligt at komme i gang

EAA træder i kraft 28. juni 2025, og måske tænker du, at det er langt ude i fremtiden?

I betragtning af, at offentlige websteder har haft 12 år til at blive tilgængelige og alligevel måtte kæmpe for at nå i mål til tiden, så er det ikke spor for tidligt at komme i gang med at se på, hvordan I selv kan inkludere de 15-20 procent af befolkningen, for hvem det er svært eller umuligt at anvende digitalt indhold på en ordentlig måde.

Konsekvenserne af den europæiske tilgængelighedslov

Hvad kan vi forvente af den nye tilgængelighedslov? Lad os citere direkte fra EU’s eget resume af direktivet:

Tjenesteydere skal:

  • mundtligt og skriftligt offentliggøre oplysninger om den tjeneste, de tilbyder, og hvordan den opfylder de gældende tilgængelighedskrav, på en måde, som er tilgængelig for personer med handicap
  • sikre, at der findes procedurer til at sikre, at leveringen af tjenester forbliver i overensstemmelse med de gældende tilgængelighedskrav, og at der tages højde for eventuelle ændringer.

Produkter skal:

  • designes og produceres på en sådan måde, at brugen heraf maksimeres blandt personer med handicap
  • overholde de detaljerede krav vedrørende levering af oplysninger og brugsanvisning samt brugergrænseflade, funktionsdesign, støttetjenester og emballage.

Tjenester skal:

  • tilvejebringe oplysninger om tjenesten, dens tilgængelighedsfunktionaliteter og -faciliteter
  • gøre websteder og mobile enheder let tilgængelige
  • levere støttesystemer, for eksempel helpdeske, callcentre og uddannelse med henblik på at levere oplysninger om tilgængelighed
  • anvende bedste praksis, politikker og procedurer for at imødekomme behovene hos personer med handicap …

Omsat til dansk, betyder det nognelunde:

Den europæiske tilgængelighedslov har også krav til, hvordan man skal forholde sig, hvis man er fabrikant, importør eller distributør af produkter, men her fokuserer vi primært på de digitale konsekvenser af EAA.

Ikke alle bliver omfattet af EAA

Tilgængelighedsloven kommer til at omfatte de fleste digitale og elektroniske tjenester, men direktivet er ikke uden undtagelser.

Mikrovirksomheder er undtaget, og direktivet har også kattelemmen om “uforholdsmæssig stor byrde”, som vi kender den fra webtilgængelighedsloven:

Specifikke tilgængelighedskrav finder anvendelse på alle produkter og tjenester, der er omfattet af lovgivningen, i det omfang at overholdelse ikke medfører en grundlæggende ændring af produktets eller tjenestens grundegenskab eller en uforholdsmæssig stor byrde for de pågældende erhvervsdrivende.

Sådan kommer I i gang

Der er intet, som forhindrer jer i at gå i gang med det samme. Reglerne og standarderne kommer ikke til at ændre sig væsentligt fra det, vi allerede arbejder med, når offentlige websteder skal gøres tilgængelige.

Tværtimod, så er det nu I skal slå til, hvis I vil have en konkurrencefordel og en bid af kagen, når hver 6. dansker pludselig får nemmere adgang til at købe og anvende jeres produkter og tjenester.

Skaf jer den nødvendige viden om webtilgængelighed og få lavet en tilgængelighedsevaluering, der giver jer det nødvendige overblik til at få rettet fejl og mangler og gør det muligt for jer at få 5 års forspring fra konkurrenterne!

Interesseret?
Ring eller skriv til Netvenlig: Telefon 40 93 21 98 lmsoren@netvenlig.dk