Hvad er et handicap?

Resume: Begrebet ‘handicap’ dækker over en kombination af nedsat funktionsevne og samfundsskabte barrierer. Handicappede har pr. definition sværere ved at deltage i samfundslivet end andre. [opdateret]

Definitionen af et handicap

Tidligere talte man om at være “født med et handicap”. Blev man født døv var man så at sige dømt til at være handicappet hele livet. Det var et stempel, som rask væk blev svinget over alle, der ikke var “normale”.

Sådan er det ikke længere. I dag tager man udgangspunkt i mennesket og situationen. Når en blind skal krydse en vej, kan hun så gøre det lige så sikkert og direkte som en seende? Hvis ja, så er hun ikke handicappet. Hvis nej, så er hun handicappet i den situation.

Den internationale definition af begrebet ‘handicap’ tager udgangspunkt i FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, også kaldet Handicapkonventionen.

I Handicapkonvention er ‘personer med handicap’ defineret som:

… personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Konventionen har blandt andet affødt EU-direktivet om tilgængelighed, som blev vedtaget i slutningen af 2016. Direktivet ventes at blive omsat til dansk lov i slutningen af 2018.

Dansk Handicapforbund tager udgangspunkt i WHO-begrebet ‘det relationelle handicapbegreb’:

Handicap = funktionsnedsættelse + samfundsskabt barriere

Handicaps deles typisk ind i 4 kategorier:

 • Fysisk: Alle bevægelseshæmmede
 • Psykisk: Stress, depression, demens
 • Intellektuel: Hjerneskade, ordblindhed
 • Sensorisk: Syn, hørelse, følesans

Funktionsnedsættelser og samfundsskabte barrierer

Funktionsnedsættelser inddeles i 3 grader:

Grad Eksempel
Permanent Kronisk sygdom, Blindhed, amputation, lammelse
Midlertidig Øjenopereret, brækket arm, hjernerystelse
Situationel Blændet af solen, bære en tung kuffert i den ene hånd

En ‘samfundsskabt barriere’ kan være fysisk som et trappetrin, der gør det umuligt for kørestolsbrugere at komme i banken, eller digital som e-boks, der gør det svært for blinde at få adgang til breve fra det offentlige.

Samfundsskabte barrierer er altså menneskeskabte forhold, der påvirker menneskers muligheder for at deltage og engagere sig i samfundet.

De er med andre ord forhold, vi har mulighed for at gøre noget ved. Sænker vi barriererne, fjerner vi handicappet, fordi alle kan deltage på lige fod.

Når vi arbejder med tilgængelighed på nettet, arbejder vi altså på at give alle adgang til så meget indhold, som muligt.

 Kursus: Tilgængelighed på nettet – forstå WCAG 2.0. Tilmeld dig nu! 

Hver 2. dansker har en funktionsnedsættelse

Det er umuligt at sige præcist, hvor mange handicappede, der findes i Danmark. For det første har vi ikke et centralt handicapregister i Danmark, for det andet kommer der hele tiden nye til, hver eneste dag.

Tallene nedenfor giver et godt indblik i, hvor mange mennesker, der er ramt af forskellige funktionsnedsættelser:

 • Hver 2. dansker bruger synshjælpemiddel,
 • 700.000 har gigt,
 • 400.000 har læsevanskeligheder,
 • 300.000+ er erkendte ordblinde,
 • 250.000 har et bevægelseshandicap,
 • 120.000 har hjerneskade,
 • 80.000+ har demens,
 • 55.000 har epilepsi,
 • 50.000 er synshandicappede,
 • heraf 25.000 blinde,
 • 4.000 er døve.

Bonus: ‘Handicap’ er et skældsord i udlandet

Et slidt handicapsymbol med hvid kørestol på blå baggrund, malet på jorden
Det internationale handicapsymbol blev designet af danske Susanne Koefoed i 1968. Foto: Frank Farm, flickr.com (CC-BY)

Mens ‘handicap’ og ‘handicappet’ er normalt anvendte og neutrale begreber på dansk, så er ordene noget mere kontroversielle i udlandet.

Nogle mener, at ordet ‘handicap’ kommer af ‘cap in hand’, altså en person, som tigger. Den forklaring er der stillet spørgsmålstegn ved, og oprindelsen er nok nærmere et gammelt engelsk spil fra 1500-tallet.

Det ændrer ikke på, at i engelsktalende lande giver ordet meget negative associationer, og det er bedst at undlade at bruge det på engelsk.

Brug i stedet: ‘disabled’ eller ‘disability’.

Lær tilgængelighed og giv alle lige adgang til nettet

Øget tilgængelighed til digital selvbetjening og informationer kræver en indsats. Jo før I kommer i gang, jo flere borgere og forbrugere kan I få i tale.

Offentlige institutioner har siden 2008 været forpligtet til at sikre alle borgere lige adgang til informationer og muligheder. Alligevel er det langt fra alle, der har gjort noget ved det endnu.

Netvenlig holder kursus i tilgængelighed på nettet. Kurset afvikles på Teknologisk Institut i Høje Taastrup og Aarhus. Lær principper og metoder til at forbedre tilgængeligheden på jeres webindhold.

 Kursus: Tilgængelighed på nettet – forstå WCAG 2.0. Tilmeld dig nu!